Nabídka psychoterapie pro děti a dospívající

Při práci s dětmi nám jde o to, aby se dítě u nás cítilo plně přijímané, bezpečně a mohlo se projevovat zcela přirozeně. V psychoterapii usilujeme o vytváření vztahu, ve kterém dítě dokáže růst. Jemně reflektujeme pocity dítěte způsobem, který u dítěte podporuje lepší pochopení sebe sama. Respektujeme schopnost dítěte řešit vlastní problémy a dáváme dítěti prostor, aby tak činilo. Vycházíme z toho, že pokud dítěti věříme, uvolňujeme jeho kreativitu a můžeme mu tak napomoci k tvořivé změně.

Tak jako pro dospělé je psychoterapeutickým prostředkem a nástrojem změny rozhovor, tak pro malé děti je nejpřirozenějším projevem hra. Jazyk dospělých jsou slova, jazykem dětí je hra. Proto s mladšími dětmi využíváme tzv. terapii hrou, jejímž hlavním prostředkem je právě hra.

Stejně jako květiny „vědí“, jak mají růst, má každé dítě v sobě velký potenciál tvořivě řešit své problémy a těžkosti. Smyslem naší práce je, aby dítě tyto své možnosti objevilo a naučilo se je využívat.

Můžete se na nás obrátit například v těchto situacích:
psychoterapeutické vedení v osobních, vztahových a rodinných problémech

 • Úzkostné a depresivní děti
 • Obtíže ve zvládání emocí a afektů
 • Komunikační potíže
 • Umět se zdravě prosadit
 • Dítě se sklonem k závislosti
 • Problémové vztahy s vrstevníky, sourozenci, rodiči, s autoritami, nebezpečí party
 • Krize v rodině (neshody mezi rodiči a dítětem, mezi rodiči vzájemně, rozvodová situace, dítě bez otce či bez matky, domácí násilí),…

psychoterapeutické vedení v osobních, vztahových a rodinných problémech

 • Poradenství o stylech učení – jak se efektivně učit
 • Profesní orientace studentů – správná volba střední školy
 • Problémy s přizpůsobením v třídním kolektivu – dítě na okraji třídního kolektivu
 • Neshody s učiteli, se spolužáky
 • Obtíže v komunikaci a spolupráci

podpora osobnostního růstu – rozvoj emoční a sociální inteligence

 • Rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty
 • Zvýšení zdravého sebevědomí
 • Rozvoj vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry
 • Nácvik řešení zátěžových situací
 • Podpora a péče o nadané děti

krizová intervence - psychologické vedení a pomoc v období krize