Psychoterapie pro děti, dospívající a dospělé

Psychoterapie v našem pojetí je péče o duši. Tak jako člověk pečuje o své tělo – snaží se pravidelně sportovat, zdravě se stravovat apod., tak se v rámci psychoterapie může věnovat své duši – svému vnitřnímu prožívání, vztahu k sobě a k druhým lidem, vztahu k tomu, co ho přesahuje.

Stejně jako o své tělo nepečujeme jen tehdy, když mu něco chybí, může být psychoterapie nápomocna jak lidem, kteří se nacházejí v tíživé situaci, tak všem ostatním, kteří by chtěli lépe „porozumět své duši“ – lépe porozumět sobě samému a vztahům, ve kterých se pohybujeme. Psychoterapie je cesta k seberozvoji, k práci na sobě samém a k uskutečnění změn, které nám umožní prožívat kvalitnější život.

Pracujeme jak s dětmi, tak s dospívajícími a dospělými klienty.

Jak vypadá první setkání?

Během prvního setkání se navzájem seznámíme. Já se dozvím, co Vás ke mně přivádí a Vy se dozvíte něco o tom, co ode mne můžete očekávat. Na první setkání se nemusíte nijak „připravovat“ a dopředu formulovat přesné znění toho, co Vás ke mně přivádí. Podstatou naší práce může být i společné hledání a vyjasňování Vašich očekávání a formulování cílů naší společné práce. Podle toho se domluvíme na další spolupráci.

Návštěva psychoterapeuta je pro většinu klientů krokem do neznáma vyvolávajícím obavy a nejistotu. Právě prvním krokem ale začíná každá objevná cesta. Psychoterapie nás může vést mimo zaběhané stereotypy a naučené vidění světa a nabídnout nám nové pohledy a objevy, které neleží za širým oceánem, ale často v nás samých.

Psychoterapeuti

Pracovnu máme na Grohově 12, vchod je přes kavárnu Filoménka. Dostanete se k nám MHD (zastávka Grohova, tram 3, 12). Můžete pohodlně zaparkovat v modré zóně (první hodina je zdarma).