Nabídka psychoterapie pro dospělé klienty

Každému člověku je dáno rozvíjet se v pozitivním směru k harmonii a integritě. Vedle svých nedostatků a životních obtíží neseme v sobě zároveň svoje silné stránky a konstruktivní způsoby řešení obtížných situací.

V psychoterapeutickém procesu jde o přijetí našich silných i slabých stránek a znovunalezení vnitřní harmonie a integrity. V rámci psychoterapeutického setkání usilujeme o vytvoření svobodného a bezpečného prostoru, ve kterém klient může svým tempem prozkoumávat zákoutí své duše – tzn. porozumět současné situaci a nacházet konstruktivní řešení.

Samozřejmostí je naprostá diskrétnost a zachování mlčenlivosti o probíraných tématech.

V čem Vám můžeme pomoci?

 • Procházíte obtížným životním obdobím
 • Vztahy s ostatními nejsou uspokojivé
 • Objevují se problémy v partnerském vztahu
 • Stojíte před životním rozhodnutím
 • Nejste spokojení se svým prožíváním
 • Objevují se pocity, se kterými si nevíte rady (např. strach, úzkost, vztek, smutek, bezmoc aj.)
 • Cítíte se dlouhodobě pod tlakem
 • Zažili jste traumatizující zkušenost
 • Jste závislí na alkoholu, drogách či hazardu
 • Nejste spokojení se svým intimním nebo sexuálním životem
 • Postrádáte smysl života
 • Chtěli byste žít šťastněji, stojíte o osobní růst

Neváhejte se na nás obrátit i s jinými problémy, rádi vás budeme provázet na cestě k řešení či zlepšení dané situace.

Pokud zvažujete, jestli se obrátit na psychologa, psychoterapeuta nebo psychiatra a nevíte, jaký je v tom rozdíl, čtěte náš článek zde